Promocje
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy SZARY 9L
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy SZARY 9L

175,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 250,00 zł
szt.
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy TIK 9L
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy TIK 9L

175,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 250,00 zł
szt.
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy WENGE 9L
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy WENGE 9L

175,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 250,00 zł
szt.
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy ZIELONY 9L
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy ZIELONY 9L

175,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 250,00 zł
szt.
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy DĄB CIEMNY 9L
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy DĄB CIEMNY 9L

175,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 250,00 zł
szt.
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy ORZECH CIEMNY 9L
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy ORZECH CIEMNY 9L

175,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 250,00 zł
szt.
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy PALISANDER ŚREDNI 9L
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy PALISANDER ŚREDNI 9L

175,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 250,00 zł
szt.
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy SOSNA NATURALNA 9L
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy SOSNA NATURALNA 9L

175,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 250,00 zł
szt.
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy WIŚNIA JAPOŃSKA 9L
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy WIŚNIA JAPOŃSKA 9L

175,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 250,00 zł
szt.
Drewnochron Impregnat bezbarwny Grunt R 9L
Drewnochron Impregnat bezbarwny Grunt R 9L

199,00 zł

Cena regularna: 275,00 zł

Najniższa cena: 275,00 zł
szt.
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy BIAŁY 9L
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy BIAŁY 9L

175,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 250,00 zł
szt.
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy CEDR 9L
Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy CEDR 9L

175,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 250,00 zł
szt.
Produkt dnia
Farba magnetyczna Tikkurila 0,5l
Farba magnetyczna Tikkurila 0,5l

155,00 zł

szt.
Farba lateksowa Beckers Designer White 10l
Farba lateksowa Beckers Designer White 10l

185,00 zł

Cena regularna: 234,00 zł

Najniższa cena: 234,00 zł
szt.
Farba lateksowa Tikkurila Optiva 5 Matt poj. 9l
Farba lateksowa Tikkurila Optiva 5 Matt poj. 9l

430,00 zł

Cena regularna: 490,00 zł

Najniższa cena: 490,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

&1


Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem: http://krainafarbcompl.shoparena.pl jest prowadzony przez Magdalen Mich prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kraina Farb Magdalena Mich prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kraina Farb, działalność : ul. Łużycka 73c, 30-693 Kraków, NIP 683-194-56-40, REGON 122609330, adres poczty elektronicznej: krainafarb@interia.pl, numer telefonu: (+48) 662-152-925, zwanego dalej "Sprzedawcą".

    2.Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

           1) adres pocztowy: ul. Łużycka 73c, 30-693 Kraków

           2) numer telefonu: tel.: (+48) 662-152-925, 790-663-337

           3) adres poczty elektronicznej: http://krainafarbcompl.shoparena.pl

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest:
  a) urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych ,
  b) klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
  c) przeglądarka obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
  d) adres e-mail.

 2. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.

 3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego , zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 6. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

 1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

 2. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Sprzedawcę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

  &2

  Transakcja

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.

 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)

 1. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 2. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:

      −  w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.

      7.Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

&3

Konto Kupującego

 1. Kupujący może założyć konto w sklepie internetowym . Usługa jest nieodpłatna.

 2. Posiadanie konta w sklepie internetowym pozwala Kupującemu na:
  a) przeglądanie historii zamówień
  b) sprawdzenie statusu zamówienia czy
  c) edycja danych Kupującego.

 3. Założenie konta polega na wprowadzeniu danych Klienta takich jak:
  a) imię i nazwisko/ nazwa podmiotu
  b) adres e- mail - login
  c) hasło logowania,

         poprzez wypełnienie formularza w Sklepie

     4.  Z chwilą założenia Konta Kupujący i Sprzedawcy zawierają umowę o prowadzenie konta na czas nieokreślony.

     5.  Korzystanie z konta jest dobrowolne. Kupujące może w każdej chwili zrezygnować  z Konta poprzez wysyłanie rezygnacji

          na adres e-mail:krainafarb@interia.pl.Wtym wypadku  Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć konto Kupującego.

 

&4  Płatność

 1. W sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

         1) przelew na konto bankowe,

         2) płatność za pobraniem.

 1. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą systemu PayU oraz Autopay S.A. (za pomocą kart płatniczych), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta sklepu internetowego w serwisie PayU oraz Autopay S.A..

 2. Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowym kosztem pobrania w wysokości kosztów poniesionych według stawek firmy kurierskiej, doliczanym do przesyłki każdego produktu.

 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto sklepu internetowego w serwisie PayU oraz Autopay S.A.(w przypadku płatności przelewem na konto).

 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.           W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest kwota, o której mowa w ustępie trzecim niniejszego paragrafu.

 5. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie przy ul. Łużyckiej 73C, Kraków
 6. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.                                                                                     
&5
                                                                                  Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.

 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie sklepu internetowego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.

 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.

 4. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową „Moje konto” będącą integralną częścią sklepu internetowego, oraz poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

 5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy .

 6. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Kupujący.

 7. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

 9. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

 10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

 11. Koszty dostawy :
  Koszt dostaw DPD, InPost Kurier
  WAGA     KOSZT
  do 20kg   26,00zł
  do 60kg   52,00zł
  do 80kg   78,00zł
  do 90kg    250,00zł
  pobranie      + 5,00 zł

  InPost PACZKOMATY
  WAGA           KOSZT
  DO 20KG    18,00ZŁ
  DO 40KG    36,00ZŁ
  DO 60KG    54,00ZŁ
  DO 80KG    72,00ZŁ


  DUNES
                           wpłata z góry                  pobranie
  PANELE DUNES     200zł                      230zł

   Bezpłatna dostawa przy zakupie narzędzi ANZA powyżej 100zł

  Kurier DPD Palety - przesyłki paletowe
  Waga     Koszt
  do 300kg     220zł
  powyżej 300kg     250zł

   Kurier Antica Signoria - wysyłka farb dekoracyjnych (farby wysyłane z innego magazynu)
  Waga     Koszt
  do 30kg     30zł
  do 60kg     60zł

&6

Usługa mieszania farb

 1. Sklep internetowy oferuje funkcję mieszania farb.

 2. Wybraną barwę uzyskuje się poprzez wybór dostępnych odcieni kolorów ze wzornika kolorów korzystając z baz, czyli składników specjalnie przygotowanych przez producenta farb oraz dedykowanego mieszalnika uzyskuje wybrany przez Klienta odcień́ farby.

 3. Cena farb z mieszalnika uzależniona jest od koloru i wyceniana indywidualnie.

 4. Uzyskany produkt nie podlega zwrotowi.

 5. Usługa wykonywana jest zgodnie z życzeniem Klienta z tym zastrzeżeniem, że sklep internetowy informuje o możliwych negatywnych skutkach przeprowadzenia modyfikacji towaru lub wykonania usługi według wytycznych Klienta odbiegających od przeznaczenia produktu lub zasad wykonania usługi.

                                                                                         &7

                                                                         Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku– tj. z dnia 28 stycznia o prawach konsumenta 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)Kupujący będący konsumentem oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres:ul. Łużycka 73c , 30-693 Kraków; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres:     krainafarb@interia.pl

         Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie,
        o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

 1. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

 2. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta
  (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)

 3. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

 4. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)

 5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

 6. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 8. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

 10. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

 11. Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)

 12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

& 8


Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

          1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

          2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres: krainafarb@interia.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

 1. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 2. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.

 3. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).

 5. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

  

 & 9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 1. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

 3. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:

  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego

  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;

  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania,

  3. usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:

  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

 3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.


                                                                                                          &10

Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego , a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)

 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 6 lutego 2020 r.(Dz.U. z 2020 r. poz. 344)podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego  zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 5. Sklep internetowy (i prowadzący go Sprzedawca) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.

 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym amin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki Sprzedawcy -

 8. Niniejszy Regulamin zostanie zmieniony w przypadku zmiany obowiązującego prawa

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl